Jaarlijkse archieven: 2017


Ransome virus waarschuwing. WannaCry

Zoals iedereen wellicht heeft kunnen lezen afgelopen weekend is er een grootscheepse virus aanval uitgevoerd met het zogenaamde Ransomeware virus Wannacry. Er zijn hierdoor een groot aantal bedrijven ge-infecteert met dit virus. Het gaat hierbij om een crypto virus die bestanden encrypteert en vervolgens tegen betaling weer vrij geeft. Meestal gebeurd dit echter niet en […]