Ransome virus waarschuwing. WannaCry

Zoals iedereen wellicht heeft kunnen lezen afgelopen weekend is er een grootscheepse virus aanval uitgevoerd met het zogenaamde Ransomeware virus Wannacry. Er zijn hierdoor een groot aantal bedrijven ge-infecteert met dit virus. Het gaat hierbij om een crypto virus die bestanden encrypteert en vervolgens tegen betaling weer vrij geeft. Meestal gebeurd dit echter niet en ook al is er betaald dan zijn de bestanden nog steeds onbruikbaar.
In Engeland is een groot aantal ziekenhuizen getroffen. Hierdoor moesten zelfs patiënten uitwijken naar andere ziekenhuizen omdat deze niet geplaatst konden worden vanwege dit virus. Het Nationaal Cyber Security Centrum in Nederland waarschuwt dat er een “grote internationale ransomeware-campagne” actief is. Microsoft heeft inmiddels een patch uitgebracht zelfs voor oudere besturingssystemen zoals Windows XP.
Hoe wordt het virus verspreid?
Op dit moment wordt het grootste deel van de infecties via de mail verspreidt. Er wordt ook opgeroepen alert te zijn voor mails van onbekende oorsprong. Een gewaarschuwd mens telt voor twee !.
Er zijn ook een aantal websites gehackt, maar het betreft hier met name website met een lage betrouwbaarheid.
Wat kan je doen tegen dit virus?
• Open niet zomaar een mail of een link in een mail. check of de afzender bekend is en of je een mail verwacht. Bel desnoods er achteraan.
• Zorg dat je alle updates hebt verwerkt op de pc. (Windows updates en virusscanners )
• Zorg ervoor dat belangrijke bestanden altijd op de server staan en niet op het werkstation. Op de server gaan de bestanden mee met de back-up Mocht er geen server zijn zorg er dan voor dat belangrijke bestanden ge-backuped zijn. Dit is vaak de enigste methode om de bestanden terug te krijgen.
Besmet wat nu ?
In het geval dat je ge-infecteerd bent geraakt met het virus haal dan de desbetreffende pc direct van het netwerk af door de netwerk kabel uit de pc te verwijderen. Door de pc te isoleren kan je voorkomen dat het virus naar andere pc’s of servers overslaat. Neem in dit geval direct contact met ons op telefoon 050 – 230 9337.